Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Asarum
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Biến hóa, Hoa tiên
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ASARUM L.

[Từ chữ Hy Lạp asaron: tên của cây, có thể dẫn xuất từ chữ aseros: làm khó chịu, nghĩa là hoa có mùi gây khó chịu]

Cây thảo có thân rễ ngắn. Lá hình mắt chim, nguyên, hình thận, có cuống. Hoa lưỡng tính ít rõ; bao hoa đều, 3 thùy, 12 nhị rời. Quả nang tròn, mở rách ra.

Gồm 70 loài ở các vùng ôn đới Bắc bán cầu

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Piperales
Họ: Aristolochiaceae

CÁC LOÀI
Asarum balansae
Asarum blumei
Asarum caudigerum
Asarum cordifolium
Asarum glabrum
Asarum maximum
Asarum petelotii
Asarum reticulatum
Asarum wulingense
Asarum yunnanense

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024