Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Aristolochiaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mộc hương (Nam mộc hương)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Aristolochiaceae Juss. 1789

Cây thảo trên mặt đất hay dây leo ở dưới tán rừng. Lá đơn nguyên hình tim, mọc cách không lá kèm. Hoa đơn mọc ở nách lá có mùi thịt thối, bao hoa đơn, phát triển dạng cánh hình ống cong hình chữ U thắt lại thành eo ở giữa, có 3 thuỳ đều hay không đều màu tím hay lục vàng, lưỡng tính, bầu dưới, có 6 - 4 ô mang 6 - 4 đầu nhụy. Quả nang có 6 cạnh mở thành 6 múi.

Số chi / số loài: 7 / 625

Phân bố: Nhiệt đới hay ôn đới ở châu Á, Phi Âu, Mỹ

Phân loại: Thường là dây leo trong rừng, có 3 tông: Sarameae cây thảo, hoa đều đơn độc, Bragantieae cây bụi, hoa đều, chùm hay xim, không tràng, bầu dưới, Aristolochieae dây leo, hoa không đều, không tràng, nhị dính với vòi, bầu dưới. Gần với họ Magnoliaceae.

Giá trị kinh tế: làm thuốc (Asarum spp., Aritolochia spp.)

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Piperales

CÁC CHI
Aristolochia
Asarum
Thottea

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024