Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Argyreia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bạc thau, Thảo bạc
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ARGYREIA Lour.

[Từ chữ Hy Lạp arguros: bạc, lá có lông mềm màu bạc]

Cây leo sống dai, phân cành nhiều. Lá to, thường có lớp lông mềm màu trắng bạc ở mặt dưới.

Hoa xếp thành ngù nhỏ: 5 lá đài tồn tạị, thường nhuốm màu đỏ. Tràng to, dạng phễu, phiến có góc, ít khi chia thùy. Bầu 2 ô. Quả mọng không mở.

Gồm 90 loài phân bố ở vùng Ấn Độ – Mã Lai cho tới Ôxtrâylia

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Solanales
Họ: Convolvulaceae

CÁC LOÀI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024