Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Arecaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cau (Cau dừa)
Tên khác: Palmae

MÔ TẢ CHUNG

Arecaceae Schultz.-Sch. 1832

Thân hình trụ dạng cột không phân nhánh thẳng đứng hay trườn. Lá lớn, có dạng lông chim như lá cau hay chân vịt như lá cọ, cuống thường có bẹ, mọc cách thường tập trung ở đỉnh.

Hoa mẫu 3, bầu trên, tạo thành chùm lớn, phân nhánh, được bọc bởi một lá mo chung.

Quả hạch

Thế giới có 212 chi, 2780 loài, phân bố ở Chủ yếu ở vùng nhiệt đới với một vài loài á nhiệt đới và rất ít ở ôn đới.

Phân loại: Theo sự phân loại hiện nay được chia thành 15 nhóm thuộc 5 dòng tiến hoá.

Xây dựng lại mô hình trong quá khứ chỉ ra rằng Nam Mỹ và Phi châu là một khối của Tây lục địa Gôndvana cho đến cuối kỷ Jura sau đó tách ra Đại Tây Dương khí hậu ấm vào đại Trung sinh và đầu Đệ Tam. Đó là điều kiện giúp cho sự tiến hoá của Cau Dừa. Các bằng chứng chứng minh nó tiến hoá rất sớm trong Một lá mầm. Sự giống nhau hoa Một lá mầm và Hai lá mầm chứng tỏ sự phân hoá theo hai hướng bằng sự tiêu giảm dẫn đến dạng cây thảo và sống ở nước.


Giá trị kinh tế: Nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế từ họ này như dầu dừa (Cocos nucifera), dầu cọ dừa (Elaeis guineensis), sợi (Caryota spp.), đồ mỹ nghệ (Calamus spp.), nhiều cây cảnh (Roystonia regia), lấy đường (Borassus flabellifer).

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Arecales

CÁC CHI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024