Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Ardisia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cơm nguội, Trọng đũa
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ARDISIA Sw.

[Từ chữ Hy Lạp ardis: đầu nhọn, mũi nhọn; cây có hoa nhọn]

Cây gỗ hay cây nhỡ. Lá mọc so le, đơn, mép có răng, không có lá kèm.

Hoa lưỡng tính mọc thành chùm hay chùy ở nách lá, màu trắng, hồng hay tía. Đài hợp có 5 thùy. Tràng hợp cũng có 5 thùy xen kẽ với các thùy đài. Nhị 5, có bao phấn gần dính, 2 ô. Bầu 1 ô, có một vòi dài mang đầu nhụy phình ở đỉnh vòi.

Quả mọng có 1 hạt.

Gồm 250 loài ở các vùng nhiệt đới và nóng, trừ ở châu Phi và rất ít ở Ôxtrâylia

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Primulales
Họ: Myrsinaceae

CÁC LOÀI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024