Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Araucariaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bách tán
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Araucariaceae Henkel et W. Hochst. 1965

Cây gỗ lớn; cành mọc vòng và trải ra. Lá hình bản hay hình kim rộng, tồn tại lâu trên cành. Nón đực hình trụ, nón cái thường rộng, hình cầu hay gần hình cầu, gồm những vẩy dai hoặc hóa gỗ, khi hạt chín thì tách ra và rụng. Noãn 1, rời.

Gồm 2 chi Agathis và Araucaria ở Nam bán cầu cho tới Đông Nam Á.

Họ này Việt Nam có 1 chi, 3 loài: chi Bách tán - Araucaria

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pinophyta
Lớp: Pinopsida
Bộ: Pinales

CÁC CHI
Agathis
Araucaria

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024