Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Arachnis
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lan nhện, Vũ nữ, Bò cạp tía
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ARACHNIS Blume

[Từ chữ Hy Lạp arachne: con nhện; liên hệ đến hình dáng ngoài của hoa của loài chuẩn Arachne moschifera giống như con nhện]

Lan biểu sinh, không có hành giả; thân mọc thẳng. Lá xếp hai dãy, dai, thường có hai thùy ở đỉnh.

Cụm hoa phân nhánh. Lá đài hẹp hay rộng, rời và trải ra. Cánh hoa giống nhau. Cánh môi có khớp ở gốc của cột, có 3 thùy mà 2 thùy bên mọc đứng, cái ở giữa nạc  và đa dạng, có cựa ngắn ở gốc. Cột ngắn. Bao phấn 2 ô. Khối phấn 2.

Gồm khoảng 12 loài phân bố từ Tây Bắc  Thái Lan đến Philippin, Inđônêxia, Niu Ghinê và các đảo Thái Bình Dương

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae

CÁC LOÀI
Arachnis annamensis
Arachnis cannaeformis
Arachnis hookeriana
Arachnis labrosa
Arachnis maingayi

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024