Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Araceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ráy (Môn)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Araceae Juss 1789

Cây mọc đứng trong dầm hay ao hồ, loại sống bán thân có gai. Lá đơn nguyên hay xẻ lông chim, to, hình mũi tên có 2 tai kéo dài, cuống tạo thành bẹ. Loại trôi nổi có lá không cuống, phủ dầy lông trắng như nhung.

Cụm hoa đựng trong một lá hoa gọi là mo. Hoa đơn tính hay lưỡng tính. Nếu hoa đơn tính thì bông đều nhau, nếu hoa lưỡng tính thì giữa phần hoa đực (ở trên) và phần hoa cái (ở dưới) bị thắt lại.

Quả mọng.

Thế giới có 110 chi, 2000 loài, phân bố ở Chủ yếu nhiệt đới, một vài loài ở ôn đới

Việt Nam có trên 30 chi, 135 loài

Phân loại: Họ này gần với Lemnaceae và phát sinh từ tổ tiên Liliales.

Giá trị kinh tế: Nhiều loài ăn thân rễ: Khoai sọ, khoai nước (Colocasia esculenta); nhiều loài làm cảnh: Philodendron scandens (leo), Arum maculatum, Anthurium andreanum; nhiều cây làm thuốc (Homalomena occulta).

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Alismatales

CÁC CHI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024