Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Antidesma
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chòi mòi
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ANTIDESMA L.

[Từ chữ Hy Lạp anti: như và desma: dải, dây; liên hệ đến cụm hoa]

Cây gỗ hay cây nhỡ. Lá mọc so le, có cuống ngắn, nguyên; gân lông chim; lá kèm 2. Cụm hoa dạng bông, đơn hay không, ở ngọn hay ở nách; hoa khác gốc, rất nhỏ. Hoa đực có đài dạng đấu, 3 - 5 thùy hoặc 3 - 5 lá đài rời. Đĩa mật có tuyến rời hay dính. Nhị 3 - 5 đính trên đĩa; chỉ nhị dài, bao phấn hình tim; có nhụy lép ở giữa. Hoa cái có đài như hoa đực, đĩa mật bao quanh gốc của bầu. Bầu có khi thò ra ngoài đài; 1 ô, 2 noãn; đầu nhụy 2 - 5, đơn hay chẻ đôi. Quả hạch nhỏ, thường nghiêng; hạch có các hốc tạo thành mạng; hạt 1, do thui biến; phôi nhũ nạc.

Gồm khoảng 160 loài ở các vùng nhiệt đới và nóng của Cựu lục địa, chủ yếu ở châu Á

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malpighiales
Họ: Euphorbiaceae

CÁC LOÀI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024