Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Anthogonium
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lan vi hài
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ANTHOGONIUM Wall. ex Lindl.

[Từ chữ Hy Lạp anthos: hoa và gonia: góc; liên hệ đến góc tạo thành bởi ống hoa với cuống rất mảnh của bầu]

Lan mọc ở đất có hành giả hình nón nhỏ; thân mọc đứng; 1 - 3 lá hình dải ngọn giáo hẹp. Cụm hoa từ gốc của hành giả, với ít hoa nhỏ. Bầu tạo thành một góc thẳng với bao hoa. Lá đài hợp nhau thành một hình trụ hẹp phình ở gốc, phía đỉnh ngắn. Cánh môi có 3 thùy dính nhau ở gốc với cột, có móng dài, phiến hình quạt. Cột rất dài và mảnh.

Chỉ gồm có 1 loài: Anthogonium gracile

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae

CÁC LOÀI
Anthogonium gracile

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024