Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Antenoron
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Nghể hình sợi
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ANTENORON Raf.

Chi này có khi được ghép vào chi Polygonum tuy nhiên có một số sai khác: cây thảo hoặc cây dạng bụi thấp. Trên cụm hoa không có lá, hoa mẫu 5, xếp hình xoắn, vòi nhụy tồn tại lâu, chia sâu đến gốc thành 2 bản, phía ngọn cong lại thành móc.

Quả không có cánh.

Gồm 4 loài của Bắc Mỹ, Đông Á và Philippin

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Polygonales
Họ: Polygonaceae

CÁC LOÀI
Antenoron filiforme
Antenoron neofiliforme

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024