Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Anogeisus rivularis (Gagnep.) O. Lecompte, 1969 (CCVN,2:130)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ram suối
Tên khác: Finetia rivularis Gagep. 1917 (FGI, 2:768);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Myrtales
Họ: Combretaceae
Chi: Anogeisus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023