Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Anisophyllea
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bất đẳng diệp
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNGAnisophyllea penniervata

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Myrtales
Họ: Anisophyllaceae

CÁC LOÀI
Anisophyllea penninervata

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024