Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Anemone
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Phong quỳ, Dã miên hoa
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ANEMONE L.

[Từ chữ Hy Lạp anemos: gió, do đó mà có anemone, tên Hy Lạp của cây phong quỳ, các loài cây này mọc ở những nơi trống gió hoặc vào mùa có gió]

Cây thảo sống nhiều năm, gốc thành củ, có thân rễ hoặc mọc thành bụi. Lá mọc so le, bị chia cắt sâu nhiều hay ít.

Hoa đều, đơn độc hay thường thành tán có một bao chung gồm 3 lá chét. Đài dạng cánh, có màu trắng, vàng, đỏ hoặc lam,  5 - 10 phiến; tràng không có; nhị nhiều, lá noãn có vòi nhụy. Quả bế, đơn hạt, rời, tập hợp thành đầu.

Gồm 120 loài, phần lớn phân bố toàn cầu, chủ yếu ở ôn đới Bắc

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Ranunculales
Họ: Ranunculaceae

CÁC LOÀI
Anemone begoniifolia
Anemone japonica
Anemone rivularis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024