Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Aneilema
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cỏ rươi
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ANEILEMA R. Br.

Cỏ có thân mọc trườn, rất gần gũi với Thài lài Commelina, nhưng có cụm hoa hình chùy và có cuống chìm trong các lá bắc. Hoa màu lam nhạt.

Gần 60 loài ở các vùng nóng, chủ yếu ở châu Phi. Ở Việt Nam, có nhiều loài được chuyển vào chi Murdannia. Hiện biết 4 loài nhưng ít phổ biến.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Commelinales
Họ: Commelinaceae

CÁC LOÀI
Aneilema dregeanum
Aneilema gramineum
Aneilema montanum
Aneilema paniculatum
Aneilema sinicum

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024