Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Andrographis
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Xuyên tâm liên, Công cộng
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ANDROGRAPHIS Wall. ex. Nees

[Từ chữ Hy Lạp áner, sinh cách andros:  người đàn ông, và graphe: bức vẽ, bản vẽ, từ graphein: viết hay vẽ, do bao phấn có râu]

Cây thảo hay cây bụi thấp. Lá đơn, mọc đối. Cụm hoa chùm ở nách lá hay ở ngọn. Tràng có hai môi tiền khai không vặn; cánh hoa trên chồng lên cánh hoa bên. Nhị 2 có bao phấn có râu. Bầu chứa nhiều noãn. Quả nang dẹp, hạt tròn.

Có 20 loài ở miền nhiệt đới châu Á.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Acanthaceae

CÁC LOÀI
Andrographis laxiflora
Andrographis paniculata

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024