Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Ancistrocladus tectorius (Lour.) Merr.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Trung quân lợp nhà; Dây trung quân, Cây lá thuyền
Tên khác: Bembix tectoria Lour.; Ancistrocladus extensus Wall. ex Planch.;

MÔ TẢ CHUNG

Dây leo to có nhánh thành mấu. Lá không lông, mọc khít ở chót nhánh, dài 10 - 30cm; cuống 1 - 2cm.

Cụm hoa rẽ đôi. Hoa không cuống, đỏ đậm; 5 lá đài dính nhau; 5 cánh hoa; 10 nhị; bầu dưới. Quả có 5 cánh rộng cỡ 1cm, màu đỏ.

Loài của vùng Đông Dương, cũng gặp tại Trung Quốc (đảo Hải Nam) và Ấn Độ. Mọc hoang ở miền rừng núi khắp Việt Nam.

Thường mọc ở rìa rừng thường xanh.

Mùa hoa quả tháng 3 - 5.

Lá được dùng để lợp nhà, lợp thuyền.

Toàn cây cũng được dùng làm thuốc chữa chứng đau lưng, tê bại và dùng cho phụ nữ mới sinh đẻ uống cho chóng lại sức.

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales
Họ: Ancistrocladaceae
Chi: Ancistrocladus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024