Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Anaphalis
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cúc bạc, Khúc dại
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ANAPHALIS DC.

[Tên Hy Lạp của cây].

Cây thảo sống nhiều năm, có thân mọc ngang nông, thân đứng có lông. Lá có phiến phủ lông mềm màu trắng bạc. Hoa xếp thành ngù dày đặc, các hoa đầu nhỏ, mang hoa đơn tính, bao chung gồm nhiều lá bắc dạng vẩy màu bạc lởm chởm. Quả bế có chùm lông.

Gồm khoảng 100 loài của miền ôn đới Bắc và các nước nhiệt đới. Ở Việt Nam 4 loài, thường nói đến nhiều là: Anaphalis margaritacea

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Asterales
Họ: Asteraceae

CÁC LOÀI
Anaphalis adnata
Anaphalis contorta
Anaphalis lactea
Anaphalis margaritacea
Anaphalis nepalensis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024