Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Ampelocalamus patellaris (Gamble) Stapleton
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Giang
Tên khác: Dendrocalamus patellaris Gamble, Sinocalamus patellaris (Gamble) T. Q. Nguyen, Patellocalamus patallaris (Gamble) W. T. Lin;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae
Chi: Ampelocalamus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023