Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Amorphophallus rivieri Dur. ex Riviere
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Khoai nưa; Nưa trồng; củ nưa; khoai na
Tên khác: Proteinophallus rivieri (Dur. ex Riviere) Hook.f.; Tapeinophallus rivieri (Dur. ex Riviere) Baill.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Alismatales
Họ: Araceae
Chi: Amorphophallus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024