Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Nưa chuông; Khoai nưa hoa chuông
Tên khác: Dracontium paeoniifolium Dennst.; Arum campanulatus Roxb.; Amorphophallus paeoniifolius (Decne.) M. Sivad. var. campanulatus (Decne.) Sivad.; A. campanulatus Decne.; A. rex Prain ex Hook.f.; A. bangkokensis Gagnep.; A. paeoniifolius var. campanulatus (Decne.) Sivad.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Alismatales
Họ: Araceae
Chi: Amorphophallus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023