Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Amomum repens Sonn.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bạch đậu khấu; Tiểu đậu khấu; Sa nhân; Trúc sa.
Tên khác: Amomum cardamomum Lour., non Koenig in Retz.; Elettaria cardamomum auct., non (L.) Maton;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Zingiberales
Họ: Zingiberaceae
Chi: Amomum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023