Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Amomum littorale Koenig ex Retz.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sa nhân duyên hải; Ét ling duyên hải
Tên khác: Etlingera littoralis (Koenig ex Retz.) Giseke, Achasma megalocheilos Griff., Amomum megalocheilos (Griff.) Baker,;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Zingiberales
Họ: Zingiberaceae
Chi: Amomum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023