Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Ammi
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cần ami
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

AMMI L.

[Từ chữ ammos: cát, liên hệ đến nơi sống của cây]

Cây thảo. Lá xẻ nhiều thành phiến hẹp. Cụm hoa tán đơn. Quả bế, có cạnh dọc.

Có 6 loài của vùng Macronesia, Nam châu Âu, Tây Á và ở Bắc Mỹ. Việt Nam có nhập trồng 1 loài : Ammi visnaga

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Apocynaceae

CÁC LOÀI
Ammi visnaga

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024