Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Ammannia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mùi chó, Vẩy ốc ruộng
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

AMMANNIA L.

[Để tưởng nhớ nhà thực vật học Thụy Điển Johann Amman (1707 - 1741) nghiên cứu Thực vật có hạt]

Cây thảo mọc hằng năm; thân phân nhánh, có hình 4 cạnh. Lá mọc đối, chéo chữ thập, không cuống, có khi cụt hình tim ở gốc; chỉ có gân giữa.

Cụm hoa ở nách lá, lưỡng phân, nhiều hoa, có khi thành xim đơm không cuống; hoa nhỏ, mẫu 4. Đài hình chuông, thùy 4; cánh hoa 0 - 4,  sớm rụng; nhị 2 - 8, thường là 4, đính ở khoảng giữa ống, dưới các thùy. Nhụy có bầu không cuống, với 1 - 2 - 4 ô, vòi nhụy dài nhiều hay ít, đầu nhụy hình cầu, mở bởi phần nứt không đều ở chỏm.

Gồm 30 loài phân bố ở khắp thế giới, chủ yếu ở nơi ẩm. Ở Việt Nam có 3 loài, mà 2 loài phổ biến :

Ammannia auriculata

Ammannia baccifera

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Myrtales
Họ: Lythraceae

CÁC LOÀI
Ammannia auriculata
Ammannia baccifera

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024