Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Amaranthus
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Rau dền, Dền
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

AMARANTHUS L.

[Từ̀ a: không, maraino: tôi tàn và anthos, hoa. Hoa không bị tàn lụi]

Cỏ mọc hằng năm, ít khi là cây sống lưu niên, thường cùng gốc. Lá thường mọc so le, nguyên. Cụm hoa ở ngọn hay nách lá thành xim đơm đơn hay thành chùy bông, với hoa đơn tính, nhỏ. Lá bắc thường bao quanh hoa; lá bắc con 2 (-3-5), tất cả đều dạng vẩy. Bao hoa với 3 hay 5 phiến dạng màng, gần bằng nhau, có màu thay đổi. Nhị 5 có chỉ nhị rời, dạng sợi, nhị lép không có. Bầu dạng trứng nhiều hay ít, noãn thẳng; vòi nhụy ngắn hay không có; đầu nhụy 3(-2). Quả dạng túi không mở hay quả nang mở vòng hoặc không đều; hạt dạng thấu kính; phôi ngắn quanh ngoại nhũ bột.

Gồm khoảng 40 loài phân bố ở các vùng nóng, phần lớn là cỏ dại mọc khắp thế giới

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Caryophyllales
Họ: Amaranthaceae

CÁC LOÀI
Amaranthus caudatus
Amaranthus hybridus
Amaranthus lividus
Amaranthus retroflexus
Amaranthus spinosus
Amaranthus tricolor
Amranthus tricolor var. splendens
Amranthus viridis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024