Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Amaranthaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Rau dền (Rau giền, Dền)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Amaranthaceae Juss. 1789

Cây thảo. Lá đơn mọc cách không lá kèm.

Cụm hoa bông ở nách lá hay đầu cành, dạng bông kê hay dạng mào gà, có lá hoa và lá hoa con khô xác. Hoa đều lưỡng tính hay đơn tính; bao hoa đơn 4 - 5 lá đài khô xác; bầu 1 ô, 1 vòi, có 1 - 3 đầu nhụy.

Quả nang (quả hạch khô, đôi khi là quả hộp do nang mở bằng nắp) hay mọng có các lá đài tồn tại

Thế giới có 65 chi và 900 loài, phân bố toàn cầu

Việt Nam có 15 chi, 30 loài.

Phân loại: Amaranthoideae: (Celosieae, Amaranthaceae), Gomphrenoideae: (Ulinnaeuceae, Gompharaceae)

Giá trị kinh tế: Làm cảnh, làm rau, hạt làm lương thực (Amaranthus spp.).

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Caryophyllales

CÁC CHI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024