Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Altingia takhtajanii T.V. Trung & L.V. Loc
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tô hạp điện biên; An tiên takhtajan
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Altingia takhtajanii V. T. Thai - TNBON.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Altingia takhtajanii V. T. Thai - TNBON.jpg

 

Altingia takhtajanii V. T. Thai 2 - TNBON.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Altingia takhtajanii V. T. Thai 2 - TNBON.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Hamamelidales
Họ: Hamamelidaceae
Chi: Altingia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024