Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Altheae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thục quỳ, Mãn đình hồng
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ALTHAEA L.

[Từ chữ Hy Lạp althaia: sự khỏi bệnh. Liên hệ đến các tính chất làm dịu đau của cây]

Cây thảo sống hằng năm, hai năm hay lâu năm. Lá mọc so le.

Hoa mọc đơn độc, ở nách lá. Có đài phụ. Nhị có chỉ nhị dính nhau thành ống, các nhị gắn thành một phần dài theo đường xoắn ốc. Lá noãn nhiều, 25 - 45.

Gồm 12 loài, từ châu Âu tới Đông Bắc Xibêri. Ở Việt Nam, có trồng 1 loài: Althaea rosea

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malvales
Họ: Malvaceae

CÁC LOÀI
Althaea rosea

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024