Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Alternanthera
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Rau dền, Dệu
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ALTERNANTHERA Forssk.

[Từ  chữ  Latin  alternus: so le và chữ Hy Lạp anthera: nhị; nhị mọc xen kẽ]

Cỏ phân nhánh nhiều, ít khi là cây bụi, với thân chia đốt hay không. Lá đơn mọc đối. Hoa lưỡng tính hoặc có khi đa tính khác gốc, xếp thành cụm hoa đầu ở ngọn hay ở nách lá. Bao hoa gồm 5 phiến. Nhị 5 dính nhau ở gốc thành dạng chậu và xen kẽ với 5 nhị lép dạng bản.

Gồm 80 loài nhiệt đới và các vùng nóng

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Caryophyllales
Họ: Amaranthaceae

CÁC LOÀI
Alternanthera bettzickiana
Alternanthera ficoidea
Alternanthera paronychioides
Alternanthera pungens
Alternanthera sessilis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024