Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Alseodaphne
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sụ
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ALSEODAPHNE Nees

Cây gỗ thường xanh. Lá mọc so le hoặc gần mọc đối, gân lông chim.

Hoa lưỡng tính họp thành cụm hoa hình chùy. Nhị 9, ở gốc chỉ nhị có tuyến; bao phấn 4 ô; bao hoa dễ rụng. Quả hình bầu dục hoặc gần hình cầu; cuống quả mập béo.

Gồm khoảng 50 loài phân bố từ Vân Nam đến miền tây Malaixia. Ở Việt Nam có 9 loài mà nhiều loài cho gỗ; thường nói đến là: Alseodaphne hainanensis

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Laurales
Họ: Lauraceae

CÁC LOÀI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024