Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Alpinia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Riềng sẹ
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ALPINIA Swartz

[Đề tặng Prospero Alpinio (1553 - 1617) nhà thực vật học Italia]

Cây thảo có thân rễ ở dưới đất tạo ra một số lượng nhiều hay ít các nhánh khí sinh mang lá. Lá xếp hai dãy, hình ngọn giáo, có bẹ chẻ ra và có lưỡi bẹ (mép).

Cụm hoa chùm hay bông kép. Hoa lưỡng tính không đều. Đài hình ống xẻ ra ở đỉnh. Tràng có ống ngắn, có phiến ngoài chia thành môi bằng nhau, có phiến trong tiêu giảm thành cánh môi nguyên hoặc chỉ hơi có thùy và do sự biến thái của 2 nhị thành phiến dạng cánh, nhị thứ ba duy nhất là hữu thụ. Bầu trên, 3 ô, chứa nhiều noãn. Vòi dạng sợi có đầu nhụy dạng đầu, có 3 góc chìm trong 2 ô của bao phấn. Quả dạng quả mọng. Hạt có áo hạt.

Gồm 250 loài của các vùng nóng  châu Á tới vùng Thái Bình Dương

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Zingiberales
Họ: Zingiberaceae

CÁC LOÀI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024