Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Alnus
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tống quán sủ, Chi li mù
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ALNUS Mill.

[Tên Latin của cây, có thể dẫn xuất từ chữ Xentơ  al lam, nghĩa là gần bờ sông, do cây thường sống gần sông]

Cây gỗ, có khi là cây nhỡ. Lá đơn, mọc so le. Hoa cùng gốc, thành bông đuôi sóc; các đuôi sóc cái thành quả kép giống như một nón thông, có vẩy hóa gỗ, tách ra khi chín để thoát các quả bế nhỏ ra ngoài.

Gồm 35 loài ở các vùng ôn đới Bắc bán cầu, một số ở Trung và Nam Mỹ. Ở Việt Nam cũng chỉ gặp một loài ở vùng núi cao : Alnus nepalensis

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fagales
Họ: Betulaceae

CÁC LOÀI
Alnus nepalensis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023