Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Allospondias
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Giâu gia xoan, Xoan nhừ
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ALLOSPONDIAS (Pierre) Stapf

[Từ allo: khác và spondias, một chi cùng họ, có những điểm sai khác]

Cây gỗ có lá kép lông chim lẻ, với lá chét hơi không cân, mỏng, không có gân mép. Hoa lưỡng tính hay đa tính xếp thành chùy có kích thước lớn. Đài có 4 - 5 thùy, tràng có cánh xếp van, nhị 8 - 10, bầu có 4 - 5 ô. Quả hạch có vỏ quả nạc, vỏ quả trong hóa gỗ, hạch có 4 - 5 ô, mỗi ô một hạt xen kẽ với các khối nhu mô xốp; hạt dẹp.

Có 3 loài ở Mianma, Thái Lan, Trung Quốc

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Sapindales
Họ: Anacardiaceae

CÁC LOÀI
Allospondias lakonensis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024