Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Allium
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hành, tỏi
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ALLIUM L.

[Từ chữ Xentơ all: nghĩa là nóng, đốt cháy. Liên hệ đến tính chất của cây]

Cây có thân hành, có khi có thân thật tồn tại, dạng thân rễ có các mảnh dạng áo, được thay mới hàng năm.

Cán hoa có lá nhiều hay ít, ít nhất cũng là ở gốc. Hoa thành tán thường hình cầu, bao bởi một mo dạng vẩy chẻ làm hai mảnh lá bắc có khi sớm rụng. Hoa có khi có mùi thơm.

Gồm đến 700 loài của Bắc bán cầu. Nhiều loài được trồng làm cảnh, nhiều loại mọc hoang trên đá. Nhiều loài có mùi thơm của hành tỏi được dùng làm rau gia vị.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Asparagales
Họ: Alliaceae

CÁC LOÀI
Allium ascalonicum
Allium cepa
Allium chinensis
Allium fistulosum
Allium odorum
Allium porrum
Allium sativum
Allium schoenoprasum
Allium tuberosum

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024