Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Alliaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hành
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ALLIACEAE J. Agardh 1858

Cây thảo có hành hay hành dạng củ, hoặc có thân rễ. Lá thường ở gốc, nguyên, đơn, dạng ống hoặc ít khi phẳng, hình  dải, hình bầu dục, có gân song song hoặc hình cung. Cụm hoa thường là tán ở ngọn những cán hoa không có lá, có khi dạng bông hay dạng chùm. Số lượng và hình dạng hoa trong tán cũng khác nhau. Hoa thường nhỏ, lưỡng tính, đều, ít khi không đều. Bao hoa gồm 6 thùy dạng cánh rời hoặc dính ở gốc, xếp 2 vòng, các thùy vòng trong thường nhỏ hơn. Nhị thường 6, xếp 2 vòng, có khi có 3 nhị sinh sản, các nhị khác thành nhị lép. Bộ nhụy hợp 3 lá noãn; vòi đơn, dạng sợi, rụng sau khi hoa nở. Bầu trên, 3 ô với 1 - 2 hay nhiều noãn trong mỗi ô. Quả nang chẻ ô, 3 góc, bị ép ở trên. Hạt có vỏ dày, nhẵn; phôi nhỏ trong nội nhũ giàu.

Gồm 32 chi với 750 loài phân bố khắp thế giới.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Asparagales

CÁC CHI
Allium

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024