Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Alleizettella rubra Pitard
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ái lợi; A lây đỏ
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Phân bố: Mới thấy ở Lâm Đồng (Đà Lạt, Lang Bian).

Dạng sống và sinh thái: Bụi nhỏ, cao 2 m. Mọc rải rác trong rừng, ở độ cao 1400 m. Ra hoa quả tháng 2-3.

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Rubiaceae
Chi: Alleizettella

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024