Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Allamanda
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Huỳnh anh, Dây huỳnh, Bông vàng
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ALLAMANDA L.

Cây bụi mọc đứng hay leo, với lá mọc vòng. Hoa thường lớn và đẹp, đều và lưỡng tính. Đài có 5 thùy. Tràng dạng phễu với 5 thùy. Nhị 5 hầu như không có chỉ nhị và nằm trong ống tràng. Bầu 1 ô, chứa nhiều noãn, vòi hình trụ, đầu nhụy hình nón chẻ hai. Quả đại mở, chứa nhiều hạt có cánh.

Gồm 12 loài ở vùng nhiệt đới châu Mỹ

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Apocynaceae

CÁC LOÀI
Allamanda cathartica
Allamanda neriifolia

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024