Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Aleurites
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lai
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ALEURITES J.R.Forst. et G.Forst.

[Từ chữ Hy Lạp aleuron: bột; do cây có nhiều lông hình sao như bột]

Cây gỗ có lông hình sao. Lá mọc so le, có cuống, có gân chân vịt ở gốc, nguyên hay có thùy.

Cụm hoa xim dạng chùy, ở ngọn. Hoa khác gốc, có khi cùng gốc, có cánh hoa. Hoa đực có đài kín trong nụ, xòe ra không đều thành 2 - 3 thùy. Cánh hoa 5. Nhị 12 hay hơn, xếp 3 vòng trên một đế hình nón có lông hình sao nhiều. Không có nhụy lép. Hoa cái có đài và cánh hoa như hoa đực. Không có đĩa mật. Bầu 2 ô, vòi nhụy 2 rẽ đôi, chia đôi từ đoạn giữa. Quả mọng có nhiều lông hình sao.

Có 1 loài ở châu Á và châu Đại Dương : Aleurites moluccana

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malpighiales
Họ: Euphorbiaceae

CÁC LOÀI
Aleurites moluccana

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024