Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Aletris
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Aletris L.

Giống như Chionographis Maxim., Aletris L. cũng thuộc họ LILIACEAE s.l. - HÀNH theo nghĩa rộng nhưng khác ở hoa đối xứng toả tròn. Chi gồm 21 loài, phân bố chủ yếu ở Đông và Đông Nam Á.

Năm 1999 chúng tôi đã thu được mẫu số CBL 1767 của loài và chi bổ sung này ở tỉnh Hà Giang với tên A. cf. stenoloba Franch. Nguyễn Thị Đỏ xác định mẫu đó là A. spicata Franch., nhưng gắn hình vẽ quả của nước ngoài.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Liliales
Họ: Liliaceae

CÁC LOÀI
Aletris stenoloba

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024