Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Alcimandra cathcartii (Hook. f. et Thoms.) Dandy, 1927
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Kiêu hùng; Giổi núi cao
Tên khác: Michelia cathcartii Hook. f. et Thoms., 1855; Sampacca cathcartii (Hook. f. et Thoms.) Kuntze., 1981; Magnolia cathcartii (Hook. f. et Thoms.) Noot., 1985;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Magnoliales
Họ: Magnoliaceae
Chi: Alcimandra

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024