Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Alchornea
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bọ nẹt, Vông đỏ
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ALCHORNEA Sw.

Cây nhỏ hay cây gỗ có lông đơn. Lá mọc so le, thường có răng tuyến; ở gốc thường có 2 tuyến dạng gai mềm và có 2 lá kèm nhỏ, gân chân vịt hay lông chim; có lá kèm.

Cụm hoa cùng gốc hay khác gốc, các cụm hoa đực thành bông thường ở gốc, các hoa cái ở ngọn; hoa đực tập hợp thành xim đơm, các hoa cái đơn độc. Hoa đực có các lá đài dính nhau ở trong nụ, không có cánh hoa; nhị 8 hay ít hơn; bao phấn thuôn, hướng trong. Hoa cái có 6 lá đài, không có cánh hoa; nhị 8 hay ít hơn; bầu 3 ô, mỗi ô 1 noãn; vòi nhụy 3, dạng sợi.

Quả nang 2 - 3 mảnh vỏ; hạt 3, đơn độc, phôi nhũ nạc.

Gồm 70 loài ở các vùng nhiệt đới

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malpighiales
Họ: Euphorbiaceae

CÁC LOÀI
Alchornea androgyna
Alchornea annamica
Alchornea chuathayensis
Alchornea petelotii
Alchornea rugosa
Alchornea tiliaefolia
Alchornea trewioides

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024