Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Alangiaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thôi ba, Thôi chanh, Quăng
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Alangiaceae - Họ Thôi ba:

Cây thân gỗ hoặc bụi. Lá đơn nguyên hay phân thuỳ, gốc lá thường lệch, mọc cách không có lá kèm.

Hoa lưỡng tính, tập hợp thành hình xim, thường màu trắng vàng thơm, đều, mẫu 4-5, cánh hoa hình thước dài thường cuộn ra ngoài lúc nở. Nhị đẳng số và xen kẽ với cánh hoặc nhiều hơn chúng 2-4 lần. Bộ nhuỵ gồm hai lá noãn hợp thành bầu hạ 1-2 ô. Đài hình ống.

Quả hạch 1 hạt ở trong đài và triền tồn tại.

Thế giới có 1 chi và 20 loài, phân bố châu Á, châu Đại Dương và châu Phi, nhưng tập trung ở Đông Nam Á.

Ở Việt Nam có 6-7 loài.

Phân loại: Có quan hệ với Cornaceae.

Giá trị kinh tế: Một số lấy gỗ, làm cảnh hay cho quả ăn (Alangium ridleyi).

 

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Cornales

CÁC CHI
Alangium

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024