Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Ajuga
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Gân cốt thảo, Cỏ gân cốt
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

AJUGA L.

[Biến âm của abigu, từ chữ abigere có nghĩa là săn đuổi. Liên hệ đến tính chất làm dễ dàng sự sinh đẻ; có người cho là từ a: không và zygon, tiếng Latin là jugum: cái ách]

Cỏ ít khi là cây bụi. Lá đơn, mọc đối. Cụm hoa là vòng giả ở nách lá phía ngọn hay dạng bông phía đỉnh cành. Lá bắc nhỏ. Đài có 10 gân dọc, 5 thùy gần bằng nhau. Tràng 2 môi: môi trên 2 thùy ngắn, môi dưới 3 thùy dài. Nhị 4, hướng lên phía môi trên của tràng, chỉ nhị nhẵn hay có lông. Bầu nhẵn hay có lông, vòi nhụy đính ở giữa bầu, đỉnh vòi xẻ 2 thùy gần bằng nhau. Quả thường có gân mạng lưới.

Gần 50 loài của Cựu lục địa, chủ yếu của vùng ôn đới và núi cao nhiệt đới

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Lamiaceae

CÁC LOÀI
Ajuga macrosperma
Ajuga nipponensis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023