Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Ainsliaea
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thố nhi phong, Ánh lệ
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

AINSLIAEA DC.

[Để tưởng nhớ nhà thực vật học Whitelaw Ainslie (1767-1837)]

Cỏ sống nhiều năm, có thân ngắn. Lá chụm ở gốc thân và lá nhỏ ở trên thân, có cuống dài. Cụm hoa dạng bông thưa ở ngọn; hoa đầu có lá bắc xếp nhiều hàng, dài từ từ vào trong. Toàn hoa hình môi. Quả bế có mào lông.

Gồm khoảng 40 loài ở vùng Đông châu Á tới Tây Malaixia

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Asterales
Họ: Asteraceae

CÁC LOÀI
Ainsliaea bonatii
Ainsliaea chapaensis
Ainsliaea elegans
Ainsliaea glabra
Ainsliaea henryi
Ainsliaea latifolia
Ainsliaea pertyoides
Ainsliaea petelotii
Ainsliaea tonkinensis
Ainsliaea yunnanensis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024