Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Agrostophyllum planicaule (Wall. ex Lindl.) Reichb. F. in Walp.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Xích hủ thân dẹp; Lan càng cua
Tên khác: Eria planicaule Wall. ex Lindl., Agrostophyllum khasianum Griff.;

MÔ TẢ CHUNG

Thân rễ có rễ con. Thân thành búi, dẹp, hình con thoi, có bẹ lợp không có phiến, các bẹ dưới nhỏ hơn, các bẹ trên dạng lá, dài 15 - 18cm. Lá dạng màng, thuôn, hẹp, thon lại ở hai đầu, tù và rách mép ở đỉnh, dài 11 - 20cm, rộng 1,5 - 2cm, cuống lá có rãnh, dài 1 - 2cm.

Cụm hoa rộng 2cm, hầu như không cuống, cuống hoa nhiều, mang 2 hoa; hoa được bao bởi một bẹ dạng màng, rộng 5 mm. Lá dài thuôn, nhọn, các cái bên xiên, dài 4,5mm. Cánh hoa hơi ngắn hơn, thuôn hẹp, nhọn, có mép cong lại. Cánh môi thắt lại ở giữa, có gốc thành túi, lượn sóng ở mép, dài 5mm, với phần ngọn thuôn hay hình thận, tù, rách mép. Cột rộng, dài 3mm, thon lại ở mức đầu nhụy; không có cằm. Bao phấn có mép nhọn về phía trước. Khối phấn 8, hình chùy, dính nhau ở gốc. 

Loài phân bố ở Khasia, Mianma, Thái Lan và Việt Nam. Ở Việt Nam có gặp từ các tỉnh Tây Nguyên đến Đồng Nai, Bình Phước.

Cây mọc trên cây rừng vùng núi và đồng bằng.

Ra hoa từ tháng 4 đến tháng 8.

Cũng được trồng làm cảnh.

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Agrostophyllum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024