Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Aglaia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Gội, Ngâu
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

AGLAIA Lour.

[Tiếng Latin, từ chữ Hy Lạp aglaie: sự vui vẻ, sự sáng chói; tên của người trẻ nhất trong ba vị thần của Ân huệ trong thần thoại Hy Lạp]

Cây gỗ hay cây bụi. Nhánh non phủ lông hình sao và có khiên, ít khi là lông đơn. Lá mọc so le, không có lá kèm, kép – lông chim lẻ, ít khi đơn, phiến lá chét nguyên.

Cụm hoa chùy hay bông đơn hoặc kép, các hoa lưỡng tính và hoa đực rộng hơn, các hoa lưỡng tính và hoa cái tiêu giảm hơn; hoa hình cầu rất nhỏ, lưỡng tính hay đa tính khác gốc. Đài hợp, có 3 - 5 răng hay đài rời với 3 - 5 lá đài lợp. Tràng có 3 - 5 cánh hoa, lợp hay vặn, thuôn, tròn, rời hay hơi dính ở gốc với ống nhị. Nhị 5 - 10 ít khi 3, một bó; ống nhị hình cầu hoặc thắt lại ở nửa dưới; bao phấn hướng trong, đính gốc, không có đĩa mật hoặc đĩa mật nhỏ. Bầu hình cầu rất tiêu giảm; vòi nhụy không có hoặc cực kỳ ngắn, đầu nhụy hình đầu, cụt, hình tháp; ô 1 - 5, chứa mỗi ô 1 - 2 noãn; noãn đảo mọc đứng hay treo. Quả không mở hoặc mở; hạt không có phôi nhũ, thường có áo hạt; lá mầm nạc.

Gồm 100 loài của vùng Ấn Độ - Mã Lai và Tây Thái Bình Dương. Ở Việt Nam có hơn 27 loài, một số loài là cây gỗ, cây cho quả ăn được

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Sapindales
Họ: Meliaceae

CÁC LOÀI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024