Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Agelaea macrophylla (Zoll.) Leenh. 1958 (PROSEA, 12,3)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: (dây) Trường ngân; (dây) Trường nguân
Tên khác: Erythrostigma macrophyllum Zoll.1857.- Castanola trienervis Llanos, 1858. - Agelaea trinervis (Llanos) Merr. 1918 (CCVN, 3:1171; TĐCT: 399 - "trinervia"). - A. cambo-diana Pierre, 1898 (FGI, 2:45). - A.densiflora Pierre, 1898 (FGI, 2:45);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Oxalidales
Họ: Connaraceae
Chi: Agelaea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024