Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Agathis
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Kao ri
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

AGATHIS Salisb.

[Từ chữ Hy Lạp agathos: tốt, có sách ghi agathis: cuộn chỉ]

Cây gỗ lớn, thân thẳng; cành thường trải ra. Lá rộng, tồn tại. Nón hình cầu hay hình trứng rộng, gồm nhiều vẩy phẳng, rộng, dai và hầu như hóa gỗ, rụng khi chín; hạt nhỏ, chín sau hai năm.

Gồm khoảng 15 loài của quần đảo Mã Lai, Đông Ôxtrâylia, Nuven Calêđôni, Niu Dilen. Việt Nam có nhập trồng 1 loài : Agathis australis

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pinophyta
Lớp: Pinopsida
Bộ: Pinales
Họ: Araucariaceae

CÁC LOÀI
Agathis australis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024