Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Agathis australis Salisb.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Kaori; Thông Úc, Kaori của Niu Dilen
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Cây gỗ lớn cao tới 35m. Thân thẳng, cành thường trải ra nhưng không thành tầng. Lá non thuôn hình dải, dài 2 - 12cm, đầu nhọn, màu lục bóng; lá già hình bầu dục dài, thường rộng, không rụng.

Nón thuôn hình trứng rộng, gồm những vẩy phẳng, rộng, dai hay gần hóa gỗ, khi chín sẽ rụng; hạt nhỏ chín trong hai năm.

Loài của Nuven Calêđôni và Niu Dilen.

Cây mọc khỏe, ưa khí hậu nóng ẩm.

Được nhập trồng làm cảnh ở thành phố Hồ Chí Minh. Cây mọc nhanh, cho tán lớn.

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pinophyta
Lớp: Pinopsida
Bộ: Pinales
Họ: Araucariaceae
Chi: Agathis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024